VOUCHER

Drodzy klienci przypominamy kilka zasad dotyczących realizacji voucherów:
Zasady realizacji voucherów:
1. Voucher jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet lub wybrane produkty dostępne w recepcji toru.
2. Tor kartingowy Sadkarting posiada w sprzedaży vouchery, które można zrealizować wyłącznie na torze Kartingowym Sadkarting w Białymstoku.
3. Vouchery na przejazdy obowiązują tylko na produkt wskazany na voucherze.
4. Nie ma możliwości dopłaty do voucherów ani ich wymiany na inny rodzaj.
5. Przed przejazdem gokartem voucher należy wymienić w recepcji toru na bilet. Jeden voucher można wymienić na jeden bilet.
6. Podstawą realizacji vouchera jest posiadanie jego papierowej wersji. W przypadku gdy Klient posiada voucher w formie papierowej zobowiązany jest do oddania go w kasie.
7. Vouchery obowiązują we wszystkie dni tygodnia. Jednakże voucher ma określony termin ważności – na blankiecie widnieje informacja do jakiej daty (włącznie) można go wymienić na bilet.
Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności voucherów.
8. Posiadanie vouchera nie gwarantuje możliwości zakupu biletu w danym dniu. W przypadku deszczowej pogody tor kartingowy pozostaje zamknięty, a voucher należy wykorzystać w innym terminie.
9. Vouchery nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi.
10. Posiadacz vouchera jest uprawniony do przekazania go nieodpłatnie osobie trzeciej.
11. Posiadacz vouchera przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego posiadacza o zasadach korzystania z voucherów określonych w niniejszym dokumencie.
12. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Toru Kartingowego Sadkarting,
posiadacz vouchera nie jest uprawniony do jego odsprzedaży.
13. Wszelkie reklamacje dotyczące voucherów zakupionych przez przedsiębiorców, a następnie przekazane osobom trzecim, mogą zostać zgłoszone tylko przez osobę reprezentującą przedsiębiorcę, który zamawiał vouchery.
14. W przypadku voucherów zakupionych przez osobę fizyczną do reklamacji musi zostać dołączony dowód zakupu.
15. Tor Kartingowy Sadkarting nie przyjmuje zwrotów voucherów.
Jeżeli na voucherze widnieje informacja:

Termin realizacji 6 miesięcy od zakończenia pandemii, data ta jest liczona od 04.05.2020r czyli od momentu kiedy Polski Rząd zniósł częściowo obostrzenia związane z COVID-19 oraz zezwolił na ponowne otwarcie naszego obiektu.

Proszę pamiętać o terminowym korzystaniu z Voucherów!