Konfiguracja Toru 2018/3

    

Nawierzchnia Toru: asfaltowa
Długość Toru: ok. 300 metrów
Szerokość Toru: 8 metrów
Najdłuższa Prosta: 60 metrów
Średni Czas Przejazdu: 24 sekundy